Insats NI-25 PANORAMA

Retail price from 22 200

Klassifisering av ildsted

Solid och traditionell gjutjärnsinsats där du kan välja vikdörrar eller dörr med helt glas (Panorama).
 Den ljusa, värmeisolerande beklädnaden på insidan av brännkammaren håller sig automatiskt ren, eftersom eventuellt sot bränns bort av den höga temperaturen i brännkammaren.
 Gnistfångaren (tillbehör) är primärt för modellen med vikdörrar, för att man på ett säkert sätt skall kunna elda med öppna dörrar.

NI-25 Panorama med:

Total price incl options

£ 0,-

Priceinfo