Insats S-31A

Retail price from 20 200

Klassifisering av ildsted

S-31A är en liten insats med vinklat glas och god insyn till elden.

S-31A med:

Total price incl options

£ 20200,-

Priceinfo