Insats X-25F

Retail price from 17 500

Klassifisering av ildsted

Denna lilla widescreen-varianten är bland det minsta på marknaden och är tillsammans med X-20F minsta insatserna som Nordpeis har tillverkat.

Veden placeras i en nedsänkt kammare i insatsen, detta gör att man ser mindre av veden och får en fin flammbild. Den tål höga temperaturer på grund av den specielle kammaren och du får en god, renbrännande effekt med låga kW. Tester SINTEF har gjort visar att den bränner helt rent ned till 2,7 kW och at den förbrukar under ett kilo ved i timmen.

  • Luftspolning för renare glas.
  • Ren förbränning.
  • Möjlighet till friskluftstillförsel.

Total price incl options

£ 0,-

Priceinfo