Murspis STOCKHOLM HÖG

Rekomenderat pris kr 28 700

Klassifisering av ildsted

Stockholm är en platsbesparande murspis som lämpad för mindre rum och bostäder. Samtliga murspisar i Stockholms serien har intergrerad brandvägg vilket gör att den kan placeras direkt mot en vägg av brännbart material.
Murspisen fås i ren betong som målas i önskad kulör.

Ca. pris inkl. moms

kr 10600,-

Skorsten och montering tillkomer.