VÄRMELAGRANDE

Värmer du upp bostaden med en värmelagrande eldstad, så gör du besparingar både när det gäller pengar och miljö.

I en vanlig bostad utgör uppvärmningen cirka 60 procent av energikostnaderna. Hos nordbor är el den huvudsakliga energikällan. När elpriset varierar och stiger är det många som söker efter alternativa uppvärmningsformer. Vedeldning är ett bra alternativ till el och väljer du en värmelagrande eldstad sänker du den totala energiförbrukningen ytterligare.