Värmelagrande SALZBURG S

Rekomenderat pris kr 29 600

Klassifisering av ildsted

Salzburg S med

Ca. pris inkl. moms

kr 29600,-

Skorsten och montering tillkomer.