Insats NI-25 PANORAMA

Rekomenderat pris kr 22.000,00

Klassifisering av ildsted

Solid och traditionell gjutjärnsinsats där du kan välja vikdörrar eller dörr med helt glas (Panorama).
 Den ljusa, värmeisolerande beklädnaden på insidan av brännkammaren håller sig automatiskt ren, eftersom eventuellt sot bränns bort av den höga temperaturen i brännkammaren.
 Gnistfångaren (tillbehör) är primärt för modellen med vikdörrar, för att man på ett säkert sätt skall kunna elda med öppna dörrar.

NI-25 Panorama med:

Ca. pris inkl. moms

kr 0,-

Skorsten och montering tillkomer.