Insats Q-34UL

Rekomenderat pris kr 42.900,00

Klassifisering av ildsted

Q-34UL levereras med höj- och sänkbar lucka och god insyn till elden från tre sidor.

Supermax IR - glas
Optimerar förbränningsprocessen så att upptändningen blir enklare och du får minde sotning på glasen eftersom IR-glasen reflekterar värme in i brännkammaren.

Så här tänder du en Nordpeis insats

Ca. pris inkl. moms

kr 0,-

Skorsten och montering tillkomer.