Murspis MONACO A HÖG VÄNSTER

Rekomenderat pris kr 56.000,00

Klassifisering av ildsted

Nordpeis Monaco A har en vinkelinsats som ger fantastisk insyn till lågorna. Den har också dolda ventiler i sockeln vilket ger en ren design, en stor brännkammare och en exklusiv hisslucka.

Monaco A kan beställas med insatsen placerad högt eller lågt och det finns olika tillval av frontbänk och vedförvaring.

Supermax IR - glas
Optimerar förbränningsprocessen så att upptändningen blir enklare och du får minde sotning på glasen eftersom IR-glasen reflekterar värme in i brännkammaren

Så här tänder du en Nordpeis insats

Monaco A Hög med

Ca. pris inkl. moms

kr 18300,-

Skorsten och montering tillkomer.