VÄRMELAGRANDE

Värmelagrande eldstäder ger både en mer behaglig och mer effektiv uppvärmning. De skiljer sig från andra eldstäder genom att avge värme över lång tid, även efter eldning. Värmer du upp din bostad med en värmelagrande eldstad sparar du både pengar och miljön.

I en vanlig bostad utgör uppvärmningen cirka 60 procent av energikostnaderna. Hos nordbor är el den huvudsakliga energikällan. När elpriset varierar och stiger är det många som söker efter alternativa uppvärmningsformer. Vedeldning är ett bra alternativ till el och väljer du en värmelagrande eldstad sänker du den totala energiförbrukningen ytterligare. 

Vanliga eldstäder avger stark värme under eldning med väldigt begränsad avsvalningstid. Nordpeis Salzburg är däremot baserad på ett långt rökkanalsystem för att lagra optimalt med värme i kärnan och som sedan avges över tid. Innan röken når skorstenen är temperaturen reducerad till lite över 100 C.

Verkningsgraden på en värmelagrande eldstad ligger därför långt över en vanlig eldstad. Med riktig eldning kan eldstaden avge värme hela dygnet med få eldningscykler.

Så fungerar Nordpeis Salzburg

Efter en upptändning som normalt varar i ca 10 till 15 minuter, stängs upptändningsspjället.

Där efter görs det 5 vedinlägg a ca 2 kg ved för att värma upp den värmelagrande PowerStoneTM kärnan.

Salzburg lagrar värmen genom att cirkulera röken runt i invändiga kanaler (röda pilar). När elden har slocknat (efter 4-5 timmar), stängs rökspjället för att behålla värmen så länge som möjligt.

Vid korrekt eldning kan eldstaden avge värme hela dygnet med få eldningscykler.