Värmelagrande SALZBURG L KONVEKTION

Rekomenderat pris kr 52 600

Klassifisering av ildsted

Salzburg L kommer med en helt ny lösning för konvektion. Det ger dig full kontroll över värmen i rummet.

Du kan också välja att stänga konvektion helt för att få full effekt av värmelagringen.

Ca. pris inkl. moms

kr 52600,-

Skorsten och montering tillkomer.