Värmelagrande SALZBURG S

Rekomenderat pris kr 31 100

Klassifisering av ildsted

Salzburg S med

Ca. pris inkl. moms

kr 31100,-

Skorsten och montering tillkomer.