Värmelagrande SALZBURG S

Rekomenderat pris kr 32 700

Klassifisering av ildsted

Salzburg S med

Ca. pris inkl. moms

kr 32700,-

Skorsten och montering tillkomer.