DESIGN

Eldstaden ska vara en varm och skön värmekälla i din bostad i många år framöver. Därför är det viktigt att fundera på önskemål och behov. 

Det är också viktigt att ta ställning till både placering och uppvärmningsbehov när du väljer eldstad. Ska den ge värme så fort som möjligt eller över längre tid, eller bara skapa stämning i ett välisolerat hem? Vill du ha en liten och anonym värmekälla, eller ska den vara hemmets stora blickfång?

Varaktig och tidsenlig

I linje med Nordpeis tradition strävar vi alltid efter att skapa spännande och tidsenliga eldstäder. En eldstad är en fast installation i bostaden och det är därför viktigt med rena linjer, som kan anpassas efter växlande inredningstrender. För att uppnå en god estetik på eldstaden måste man tänka på proportionerna. Förhållandet mellan höjd och bredd, materialens struktur – allt ska stämma överens. Varje enskild detalj måste granskas och värderas för att skapa en snygg och harmonisk helhet. Estetiken formas i ett samspel mellan material, bra tekniska lösningar och fokus på hög kvalitet. Alla element ska vägas mot varandra och balanseras för att skapa rätt design.

”Som dedikerad murspisdesigner ser jag eldstaden som husets viktigaste möbel. Den ska uppfylla flera tekniska och estetiska krav för att fungera optimalt i hemmet.”  Ingvild Wasbotten Mørk, Produktdesigner