NY KAMIN? VI REKOMMENDERAR KONVEKTIONSVÄRME!

Konvektionsvärme är den värmecirkulation man får vid eldning i braskamin eller murspis med dubbla väggar.

Konvektion fördelar värmen
Det innebär med andra ord att kall luft förs in nederst i eldstaden, luften värms upp i mellanrummet mellan de dubbla väggarna där den expanderar och blåses ut varm i toppgallret. Värmen fördelar sig snabbare runt i rummet/bostaden istället för att endast stråla runt eldstaden som hos en gjutjärnskamin med enkelvägg. Vid eldning med en gjutjärnskamin med enkelvägg uppnår man en extrem värme runt eldstaden, medan det på andra sidan av rummet kan vara nästan lika kallt som det är varmt runt eldstaden. Alla murspisar med spisinsats fungerar som eldstäder med konvektionsvärme. De flesta gjutjärnskaminer som finns på marknaden idag har ingen lösning för konvektionsvärme.

 Nordpeis rekommenderar eldstäder med konvektion, eftersom det ger ökad komfort med jämnare värme i hela rummet.