VÄRMELAGRANDE ELDSTÄD

Värmelagrande eldstäder ger både en mer behaglig och mer effektiv uppvärmning. De skiljer sig från andra eldstäder genom att avge värme över lång tid, även efter eldning.

Så fungerar Norpeis värmelagrande ugnar. 

Vanliga eldstäder avger stark värme under eldning med väldigt begränsad avsvalningstid. Nordpeis Salzburg är däremot baserad på ett långt rökkanalsystem för att lagra optimalt med värme i kärnan och som sedan avges över tid. Innan röken når skorstenen är temperaturen reducerad till lite över 100 C. Verkningsgraden på en värmelagrande eldstad ligger därför långt över en vanlig eldstad. Med riktig eldning kan eldstaden avge värme hela dygnet med få eldningscykler.

Så fungerar Nordpeis Salzburg:

Efter en upptändning som normalt varar i ca 10 till 15 minuter, stängs upptändningsspjället. Där efter görs det 5 vedinlägg a ca 2 kg ved för att värma upp den värmelagrande PowerStoneTM kärnan. Salzburg lagrar värmen genom att cirkulera röken runt i invändiga kanaler (röda pilar). När elden har slocknat (efter 4-5 timmar), stängs rökspjället för att behålla värmen så länge som möjligt. Vid korrekt eldning kan eldstaden avge värme hela dygnet med få eldningscykler.