MILJÖ

När du myser framför din eldstad från Nordpeis ska du göra det med gott samvete. Våra eldstäder uppfyller världens strängaste krav på ren förbränning. Produkterna har hög värmeeffekt och utnyttjar all ved på bästa sätt. En kamin eller insats som brinner rent har omkring 50 % lägre vedförbrukning än en mindre effektiv eldstad.

Nya eldstäder utnyttjar upp till 82 % av energin i ett vedträ*.

Nya eldstäder ger 90 % lägre utsläpp av partiklar än äldre kaminer och spisar*.

Ved är en närproducerad produkt. Det mesta av veden som används i Norge är t.ex. huggen inom kundens närområde*.

Nordpeis eldstäder uppfyller följande krav:
• Låga utsläpp av skadliga ämnen via rök.
• Hög verkningsgrad – bränslet utnyttjas så effektivt som möjligt.
• Uppfyller de stränga miljökrav de nordiska ländernas lagar ställer.

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett effektivt utnyttjande av energi, vatten, råvaror och andra naturresurser.

Alla våra produkter har testats och godkänts av ledande testlaboratorier i Europa.

Ren förbränning
Alla våra spisar har ren förbränning. Det innebär att eldstaden har ett dubbelt förbränningssystem där gaser och partiklar i röken omvandlas till värme, så att veden utnyttjas maximalt.

De norska testmetoderna för ren förbränning har gränsvärden för hur mycket gaser och partiklar en eldstad får släppa ut. I traditionella eldstäder ökar dessa utsläpp markant när lufttillförseln stryps i syfte att få elden att brinna långsammare. De norska testerna omfattar därför utsläppsmätningar vid flera olika förbränningshastigheter.

För att klara testerna måste eldstäderna bygga på teknik som bibehåller den goda förbränningen, oavsett hur eldstaden används. Vid förbränningsprocessen värms veden upp till en punkt där gaser börjar utvecklas. Det är i huvudsak dessa gaser som antänds inne i brännkammaren. Genom att tillföra sedan tidigare uppvärmd sekundärluft ovanifrån kan merparten av de ännu ej förbrända gaserna från den första förbränningen på kammarens botten antändas högre upp. Detta ger mindre föroreningar och betydligt bättre energiutvinning.

Röken som vandrar ut genom skorstenen visar om du eldar rätt. Är den gulvit eller svart tyder det på att förbränningen är ofullständig. Om röken däremot är så gott som osynlig, då använder du eldstaden på rätt sätt. Några minuter efter en ny vedinmatning kan röken se lite gråvit ut, men det är bara vattnet i veden som har förångats och helt normalt.

*Källa: Norsk Varme