GARANTIPROGRAM

Gjutjärnsdelar 10 år

Stålplåt 5 år

Betong 5 år

Garantin omfattar inte:

Arbete eller andra kostnader som kan tillkomma vid garantileveranser. Fel eller defekter till följd av felaktig installation, dåligt skorstensdrag, felaktig användning, dåligt bränsle eller liknande (se bruksanvisning).

Nya delar levereras utan kostnad för kunden. Invändiga slitdelar som galler, Thermotte/Vermeculitt, glas eller liknande omfattas inte av garantin.