TIPS OCH RÅD

Din eldstad är mer än bara en god värmekälla. Den är även en elegant möbel, en samlingsplats och en godinvestering. Innan du väljer en ny eldstad är det dock en del saker du behöver känna till och ta ställning till.

Uppvärmningsbehov

För varje produkt anges en rekommenderad uppvärmningsyta, men du bör tänka på att uppvärmningsbehovet kan skilja sig åt. I nyare hus kan eldstäder som kräver kraftig eldning upplevas som alltför varma, medan man i äldre hus ofta vill ha högsta möjliga effekt. Det är också svårt att ange exakt hur stor effekt en enskild eldstad ger, eftersom den påverkas av eldningssätt och vedkvalitet. Uppgifterna om effekt och uppvärmningsyta kan därför endast ses som riktmärken. Hur fort en eldstad börjar värma upp rummet och hur länge den avger värme varierar också från modell till modell.

Befintliga förhållanden
Skorsten:
En eldstad är beroende av skorstensdraget för att kunna fungera. Dagens lagstadgade krav för eldstäder ställer högre krav på skorstenens funktion än tidigare. Den idealiska skorstenshöjden är 4–5 meter, och enligt reglerna måste en yrkeskunnig person bedöma tillståndet för en befintlig skorsten innan en ny eldstad ansluts.

Brandmur:
Generellt ska en brandmur vara minst 10 cm tjock, men våra godkända brandmurslösningar har en tjocklek på endast omkring 3–6,5 cm. Nordpeis brandmurselement gör det enkelt att tillgodose de olika murspismodellernas krav när det gäller brandmurens storlek och placering. Vi har även en elegant brandmur i glas som är 3 cm tjock. Alla våra brandmurar är godkända av Sintef.

Förbränningsluft:
Vi rekommenderar att eldstaden ansluts direkt till ett friskluftsintag, antingen via en ventilerad skorsten eller utifrån genom golvet eller väggen. I nya tätisolerade bostäder är detta en förutsättning för att eldstaden ska fungera.
De flesta eldstäder från Nordpeis har inbyggd möjlighet till direkt friskluft. I äldre hus och stugor med mer naturlig ventilation är behovet av extern friskluft mindre.

Golv:
De flesta av Nordpeis modeller kan stå på ett vanligt golv. Vid installation av extra tunga modeller bör golvet bedömas av en fackperson.

Använda eldstaden
Eldning:
Om du är van att tända fyr i en gammal eldstad kan det hända att du måste ändra lite på din eldningsteknik. I allmänhet kräver eldstäder med stora glasytor mer intensiv eldning för att fungera på bästa sätt.

Så här tänder du en Nordpeis insats

Glas och brännkammare:
Alla våra eldstäder har inbyggd luftspolning, vilket ger renare glas och bästa möjliga insyn. När lufttillförseln stryps för att ge långsammare förbränning så minskas även luftspolningen. Vissa typer av ved, till exempel gran, innehåller mycket kåda och tjärämnen, vilket kan ge ökad sotbildning. Vid normal eldning bränns sot på glas och den Thermotte™-beklädda delen av brännkammaren bort.

Kontakta våra återförsäljare så får du kunnig vägledning i valet av eldstad. Många återförsäljare har egna montörer och kan hjälpa dig med en totallösning.