VÄLJA ELDSTAD

Det finns många olika sorters eldstäder att välja mellan, men vad är det för skillnad på dem, och hur väljer man rätt? 

Tänk igenom följande innan du bestämmer dig:

• Hur stor yta ska värmas upp?
• Var ska eldstaden placeras?
• Ska den stå för bostadens huvudsakliga uppvärmning, eller finns det andra värmekällor?
• Behövs det snabb värme, eller värme över längre tid?
• Ska eldstaden synas från flera rum?
• Bostadens krav på eldstaden.

Bostäder byggda efter moderna byggföreskrifter är otroligt täta och har ofta balanserad ventilation. Projekteringen kräver att man tar höjd för montering av en eldstad. Extern lufttillförsel är helt nödvändig. Kontrollera att den eldstad du väljer är utformad för anslutning av friskluft.

Det sammanlagda uppvärmningsbehovet beror bl.a. på hustyp, isolering, sammanlagd fönsteryta och naturligtvis på klimatet där du bor. En välisolerad bostad har normalt ett uppvärmningsbehov på omkring 60–70 W per kvadratmeter.

Du kan räkna ut vilken nominell effekt den nya eldstaden bör ha på följande sätt:

Uppvärmningsyta x värmebehov / 1 000 = rekommenderad nominell effekt. Om du har ett rum på 90 kvm i en normal, välisolerad bostad får du alltså följande uträkning: 90 x 70 / 1000 = 6,3 kW

Lite information om de olika eldstäderna:
Kaminer
Kaminer är enkla att placera och ger snabbt värme. Dock kyls de i gengäld också ned förhållandevis snabbt.

Murspisar
En murspis ger värme förhållandevis snabbt och ger en jämnare uppvärmning än en kamin. Murspisar avger även värme en stund efter det att man har slutat elda, eftersom betongen lagrar värme naturligt. En murspis består av en spisomfattning (betong) och en insats.

Ackumulerande eldstäder
Bevarar värmen länge och avger värme i flera timmar efter avslutad eldning. Det tar dock längre tid innan den börjar avge värme. Ackumulerande eller värmelagrande eldstäder kan ge värme hela dygnet med få eldningstillfällen och värmen varar mycket länge.

Nordpeis Powerstone
Nordpeis Powerstone har hög värmelagringskapacitet och finns som tillval till vissa kaminer och murspisar. Stenblandningen förlänger eftervärmen i förhållande till mängden.