VÄRMELAGRANDE

Värmer du upp bostaden med en värmelagrande eldstad, så gör du besparingar både när det gäller pengar och miljö.

I en vanlig bostad utgör uppvärmningen cirka 60 procent av energikostnaderna. Hos nordbor är el den huvudsakliga energikällan. När elpriset varierar och stiger är det många som söker efter alternativa uppvärmningsformer. Vedeldning är ett bra alternativ till el och väljer du en värmelagrande eldstad sänker du den totala energiförbrukningen ytterligare.

 

Mer värme per krona

I motsats till en traditionell kamin eller spisinsats så är värmelagrande eldstäder konstruerade för att bevara och hålla kvar värmen. På så sätt utnyttjas värmeenergin maximalt och avger god, behaglig värme även en lång tid efter avslutad eldning. Detta innebär både en lägre vedförbrukning och en mer ekonomisk och miljövänlig form av vedeldning.

 

Värmelagrande eldstäder

Här kan du välja mellan flera olika värmelagrande eldstäder; både kaminer, spisinsatser och murspisar. Du kan även kombinera det värmelagrande betongmaterialet Powerstone med vissa vanliga kaminer för att få den värmelagrande effekten. 

Hitta din nya värmelagrande eldstad