AMSTERDAM RAKVÄGG

Rekomenderat pris kr 31 740

Klassifisering av ildsted

Spisen Amsterdam rak vägg levereras i vanlig obehandlad betong. Murspisen har en liten dekorativ vedhylla i den ena sidan.

Utgått modell

Ca. pris inkl. moms

kr 11940,-

Skorsten och montering tillkomer.