VERONA KÖK RAKVÄGG

Rekomenderat pris kr 29 080

Utgått modell

Ca. pris inkl. moms

kr 17800,-

Skorsten och montering tillkomer.